SÖZLEŞME MEDNİ

SPONSORLUK SÖZLEŞMESİ  (AYNİ)

---------------------------------------------------- (işbu Sözleşmede Sponsorluk Alan  olarak anılacaktır) ile ---------------------------------------------------------------------------------(işbu Sözleşmede Sponsor olarak anılacaktır)  arasında 3289 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan 16 Haziran 2004 tarih ve 25494 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ve aşağıdaki şartlarda işbu Sponsorluk Sözleşmesi imzalanmıştır.

 

DEVAMI İÇİN DOSYAYI İNDİRİN LÜTFEN.