DERNEK KURULUŞ BİLDİRİMİ

Ek 2 Dernek Kuruluş Bildir

Ek-2

DERNEK KURULUŞ BİLDİRİMİ

 

………………………….VALİLİĞİNE / KAYMAKAMLIĞINA

…………………………..…………… Derneği  tarafımızdan kurulmuştur. Gereğini arz ederim.  . …/…/…

                                                                                                                                      İmza

 Adı Soyadı

Geçici Yönetim Kurulu Başkanı veya Üyesi

Vali/Kaymakam

…/…/…

Saat:…

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

DERNEĞİN

 

Adı

 

DERNEKLER BİRİMİNCE DOLDURULUR

 

Yerleşim Yeri Adresi

 

1-Kütük No

 

 

Merkezi (İl/İlçe)

 

2-Kuruluş Tarihi

 

 

Telefon No

 

3-Nevi

 

 

Amacı

 

4-Alt Nevi

 

 

5-Genel Kurul Yılı

 

 

6- Hukuki Yapısı (Kon-Fed-Der-Şub.Teşekkül)

 

 

7-Şubenin Bağlı Olduğu Kuruluşun Kütük No

 

 

8-Kurucu Üye Sayısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURUCULAR

 

 

Sıra No

Adı ve Soyadı

T.C. Kimlik No(1)

 

Temsil Edilen Tüzel Kişiliğin Adı(2)

 

İletişim Bilgileri (Cep Telefon No, e-posta)

Tabiiyeti

Cinsiyeti

Öğrenim Durumu

Mesleği

Yerleşim Yeri Adresi

İmza

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
 

 

 (1) Kurucular arasında yabancı kişiler varsa, bu sütuna yabancı gerçek kişiye Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen yabancı kimlik numarası yazılır.

 (2) Kurucular arasında tüzel kişilerin olması durumunda, kurucu tüzel kişinin adı yazılır.

 

(Kenar boşlukları dahil 297x210 mm)